مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون: زنان سرپرست خانوار بدون وثیقه، ضمانتنامه دریافت می نمایند

به گزارش هوای اصفهان، حسین نژاد گفت : این صندوق با دادن وثیقه تعاونی ها ،نیازمندی های واقعی آنها را تامین می نماید، زنان سرپرست خانوار نیز بدون وثیقه می توانند از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ضمانتنامه دریافت می نمایند.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون: زنان سرپرست خانوار بدون وثیقه، ضمانتنامه دریافت می نمایند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی مهدی حسین نژاد، مدیر عامل صندوق ضمانتسرمایه گذاری تعاون در مراسم نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی

گفت: تعاونی ها در ذات خود دارای مسئولیت اجتماعیهستند، تعاونی هایی که مسئولیت اجتماعی را می پذیرند از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون حمایت می شوند.

وی توضیح داد : در دوره تصدیآقای شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون دچار تحول شد.

وی اضافه نمود: از منظر شرکتی اگر بخواهیم از مسئولیت اجتماعیرا تعریف کنیم باید تمام ابعاد در این زمینه دیده گردد.

حسین نژاد در تشریح حمایتهای این صندوق گفت : این صندوق با دادن وثیقه به این تعاونی ها ،نیازمندی های واقعیآنها را تامین می نماید، زنان سرپرست خانوارنیز بدون وثیقه می توانند از سوی صندوقضمانت سرمایه گذاری تعاون ضمانتنامه دریافت می نمایند.

حسین نژاد بر ضرورت رعایتقوانین و مقررات بدون کاغذبازی و رعایت تکریم ارباب رجوع و احترام در صندوق ضمانت سرمایه گذاریتاکید کرد و اضافه نمود: در این صندوق به اصل مسئولیت های اجتماعی، بشردوستانه و یاری های مومنانه توجه خاصی می گردد.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاریتعاون با تشریح ابعاد اصل مسئولیت اجتماعیاز منظر این صندوق گفت: در این زمینه با رعایت مسئولیت اجتماعی، منافع نهایی باید به مردم برسد.

وی با اشاره به اینکه رعایتمسئولیت اجتماعی در این صندوق به کاهش شکایتها منجر شده است بر لزوم رعایت رویکرد مسئولیتاجتماعی و احترام متقابل و تعامل با مردم تاکیدکرد و اضافه نمود: این فرآیند منجر به دوستی و ارتباط دو طرفه می گردد.

منبع: خبرگزاری آریا

به "مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون: زنان سرپرست خانوار بدون وثیقه، ضمانتنامه دریافت می نمایند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون: زنان سرپرست خانوار بدون وثیقه، ضمانتنامه دریافت می نمایند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید