جدول امتیاز بندی اسکیل ورکر ساسکاچوان

به گزارش هوای اصفهان، برنامه نامزد استانی یا همان PNP به استان ها و قلمروهای کانادا این امکان را می دهد تا آن دسته از متقاضیانی که قصد مهاجرت کاری به وسیله اکسپرس اینتری به کانادا را داشته و خواستار زندگی در استان مشخصی از این کشور هستند را به اصطلاح nominate یا کاندیدا کند.

جدول امتیاز بندی اسکیل ورکر ساسکاچوان

هر یک از استان ها و قلمروهای کانادا (به جز نوناووت و کبک) دارای برنامه نامزد استانی مختص به خود بوده و هر یک از این برنامه های PNP دارای حداقل یک طرح مهاجرتی هماهنگ با سیستم فدرالی انتخاب متقاضیان مهاجرت اکسپرس اینتری یا همان اسکیل ورکر هستند.

عموما به نامزدهای استانی منتخب این دسته از برنامه های هماهنگ با طرح اکسپرس اینتری نامزدهای برتر enhanced nominations گفته می شود و براساس سیستم جامع امتیازبندی CRS به این کاندیدای طرح اکسپرس اینتری 600 امتیاز به عنوان جایزه تعلق می گیرد.

در این میان استان ساسکاچوان طرح نامزد استانی خود با نام SINP را در دسترس متقاضیان واجد شرایط خارجی قرار داده تا به وسیله برنامه های متنوع اسکیل ورکر، اکسپرس اینتری و مشاغل پرتقاضا OID برای مهاجرت کاری به کشور کانادا اقدام کنند.

کاندیدای پایه و برتر طرح نامزد استانی کانادا

بنا بر اطلاعات وب سایت Canadavisa، از تاریخ ژانویه 2015 و با رونمایی از سیستم انتخابی اکسپرس اینتری برای مهاجرت به کانادا، 2 نوع مدرک نامزدی استانی به نام های پایه Base و برتر Enhanced معین شده است.

در این میان قوانین استان های کانادایی و سیاست اتخاذشده برای موضوع مهاجرت به کانادا، تغییرات اساسی را به خود دیده و مهم ترین تغییر و بهبود اعمال شده این است که چگونه بخشی از برنامه های نامزد استانی PNP اکنون با سیستم اکسپرس اینتری فدرال مطابقت یافته اند.

اغلب استان ها و قلمروهای کانادا قادر هستند تا تعداد مشخصی از کاندیدا را به وسیله سیستم Express Entry برای احتیاج بازار کار بومی و استانی خود نامزد کنند. به این تعداد از نامزدهای استانی PNP نامزدهای پیشرفته و برتر گفته می شود.

از این رو به آن دسته از متقاضیان طرح اکسپرس اینتری که از یک استان کانادایی موقعیت نامزدی کسب نموده باشند، تحت سیستم جامع رتبه بندی CRS از مجموع 1200 امتیاز، 600 امتیاز به عنوان جایزه اعطا خواهد شد.

اضافه شدن این امتیازها به امتیازهای قابل جابه جایی مهارت کاندیدا در نهایت منجر به صدور دعوت نامه درخواست اقامت دائم یا همان ITA در قرعه کشی بعدی سیستم اکسپرس اینتری Express Entry pool می شود.

براساس استان و قلمرو، کاندیدای دارای صلاحیت برای ورود به سیستم اکسپرس انتری ممکن است نخست وارد این سیستم شود و سپس توسط یک استان یا قلمرو نامزد شود و یا این که قبل از تکمیل آنلاین پروفایل اکسپرس اینتری و ورود به این سیستم، توسط استان و یا قلمرو نامزد شود.

در اغلب موارد، کاندیدا و متقاضیان مهاجرت کاری به کانادا ملزم به این هستند که قبل از درخواست برای گواهی نامزدی استانی در سیستم اکسپرس اینتری یا به اصطلاح pool قرار بگیرند.

نامزد استانی پایه Base Provincial Nomination

هم چنین استان ها و قلمروهای کانادا می توانند با استفاده از طرح های PNP خارج از سیستم اکسپرس اینتری، نامزدهای پایه یا همان Base را انتخاب کنند. به طور معمول به یک متقاضی که پیروز به دریافت نامزدی پایه از یک استان کانادا شود، 600 امتیاز جایزه سیستم CRS تعلق نخواهد گرفت.

آن دسته از متقاضیانی که قصد مهاجرت به کانادا را داشته، اما برای ورود به سیستم اکسپرس اینتری از صلاحیت کافی برخوردار نیستند، ممکن است بتوانند برای طرح پایه نامزد استانی PNP اقدام نموده و واجد شرایط شناخته شوند.

کاندیدایی که برای نامزدی پایه و درخواست خود از خارج از سیستم اکسپرس اینتری اقدام نموده اند، برای دریافت اقامت دائم کانادا ملزم به گذراندن یک پروسه دو مرحله ای هستند. بر همین اساس، کاندیدا باید نخست از معیارهای لازم برای طرح PNP برخوردار بوده، برای شرکت در آن درخواست دهند و در نهایت گواهی نامزدی را دریافت کنند.

سپس با در دست داشتن این گواهی، هر یک از کاندیداها می توانند پس از گذراندن مراحل چکاپ پزشکی و سوابق امنیتی، برای موقعیت اقامت دائم کانادا از دولت فدرال این کشور درخواست دهند.

دعوت نامه درخواست اقامت دائم کانادا یا همان ITA چیست؟

عموما دعوت نامه ITA به آن دسته از کاندیداهایی که در سیستم اکسپرس اینتری درخواست مهاجرت کاری به کانادا توسط سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی IRCC انتخاب شده اند، اعطا می شود و معمولا زمانی که سازمان IRCC از متقاضیان سیستم اکسپرس انتری قرعه کشی انجام می دهد، دعوت نامه های درخواست یا همان ITA بر مبنای اولویت برای افراد واجد شرایط صادر می شود.

دعوتنامه درخواست ITA نباید با شرایط صلاحیت اولیه برای ورود به سیستم اکسپرس اینتری و یا پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای کانادایی و یا حتی گواهی نامزدی استانی اشتباه گرفته شود.

دعوتنامه درخواست (Invitation To Apply) یک نامه اتوماتیک است که به وسیله پروفایل اکسپرس اینتری برای کاندیداهای واجد شرایط صادر می شود.

سیستم جامع رتبه بندی CRS اکسپرس اینتری

پیش از پرداختن به موضوع جدول امتیازبندی استانی اسکیل ورکر ساسکاچوان، جهت آشنایی بیشتر با سیستم اکسپرس اینتری فدرال، ضروری است به صورت مختصر سیستم جامع رتبه بندی CRS را معرفی کنیم. به طور کلی سیستم رتبه بندی CRS به واسطه طرح اکسپرس اینتری کانادا و بنا بر معیارهای زیر به کاندیداهای واجد شرایط مهاجرت به کانادا امتیاز و رتبه می دهد:

 • فاکتورهای نیروی انسانی
 • فاکتورهای مهارتی قابل انتقال
 • فاکتورها و معیارهای اضافی که مرتبط با نامزدی استانی است و یک پیشنهاد کاری و موقعیت شغلی معتبر، تجربه تحصیل در کانادا، داشتن عضوی از خانواده در کانادا و توانایی زبان فرانسوی را شامل می شود

به طور کلی در مجموع 1200 امتیاز تحت سیستم جامع رتبه بندی CRS در دسترس متقاضیان قرار می گیرد. برای کاندیدای مجرد و بدون همراهی همسر:

 • حداکثر 500 امتیاز در دسترس برای فاکتورهای نیروی انسانی
 • حداکثر 100 امتیاز در دسترس برای فاکتورهای مهارتی قابل انتقال
 • 600 امتیاز برای فاکتورهای اضافی (نامزدی استانی، پیشنهاد شغلی هماهنگ شده، تجربه تحصیل در کانادا، حضور عضوی از خانواده در کانادا و توانایی مهارت زبان فرانسوی)

برای کاندیدایی با همراهی همسر:

 • حداکثر 460 امتیاز برای فاکتورهای نیروی انسانی متقاضی اصلی
 • حداکثر 40 امتیاز برای فاکتورهای نیروی انسانی همسر
 • حداکثر 100 امتیاز برای فاکتورهای مهارتی قابل انتقال
 • 600 امتیاز برای فاکتورهای اضافی (نامزدی استانی، پیشنهاد شغلی هماهنگ شده، تجربه تحصیل در کانادا، حضور عضوی از خانواده در کانادا و توانایی مهارت زبان فرانسوی)

از تاریخ 6 جون 2017 تغییراتی در سیستم جامع رتبه بندی CRS ایجاد شد که شامل اهدای امتیازهای اضافه به عنوان جایزه به کاندیداهای دارای مهارت زبان فرانسوی و کاندیداهایی با عضوی از خانواده در کانادا می شود.

توانایی مهارت زبان فرانسوی

 • 15 امتیاز اضافه برای کاندیداهایی با توان مکالمه به زبان فرانسوی (معادل با معیار زبان 7 CLB) یا بالاتر به همراه مدرک زبان انگلیسی با نمره CLB 4
 • 30 امتیاز اضافه برای کاندیداهایی با امکان اثبات توان و مهارت کافی مکالمه به زبان فرانسوی و اثبات سطح زبان انگلیسی CLB 5 یا بالاتر

عضوی از خانواده در کانادا

 • 15 امتیاز اضافه برای کاندیداهایی که برادر یا خواهری در کانادا دارند که حق شهروندی یا اقامت دائم کانادا دارند و حداقل 18 سال سن داشته باشند. این امتیاز ممکن است در صورتی که همسر کاندیدای این طرح دارای برادر یا خواهر در کانادا باشد نیز به وی تعلق بگیرد. گفتنی است که باید کاندیدا و یا همسر وی دارای مادر یا پدر مشترک با فامیل خود در کانادا باشند. این رابطه می تواند به وسیله خون، فرزندخواندگی و ازدواج شکل بگیرد.

جدول امتیازبندی اسکیل ورکر ساسکاچوان

بنابر اطلاعات ارائه شده توسط وب سایت رسمی استان ساسکاچوان، شما به عنوان کاندیدای نامزد استانی ساسکاچوان احتیاجمند حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز برای شرکت در طرح زیرگروه اسکیل ورکر بین المللی SINP هستید. همانطور که پیش تر به طور مفصل در مطلب اسکیل ورکر ساسکاچوان جزئیات این برنامه استانی را شرح دادیم، امتیازبندی این طرح بر مبنای فاکتورهای مختلفی است که در ادامه به آن ها می پردازیم.

Please enable JavaScript

ویدئوی امتیاز بندی اسکیل ورکر ساسکاچوان

فاکتور پیروزیت بازار کار - آموزش و پرورش

مدرک ارشد و دکتری، معادل مدارک کانادایی23
مدرک کارشناسی یا یک مدرک تحصیلی 3 تا 4 ساله از کالج یا دانشگاه20
گواهی و مدرک حوزه تجارت معادل در ساسکاچوان20
یک دوره آموزشی کاردانی و دیپلم معادل مدارک کانادایی که احتیاجمند حداقل یک دوره 2 ساله و کمتر از 3 سال از یک دانشگاه، مدارس فنی و تجاری معتبر است15
یک گواهی یا مدرک مبنی بر گذراندن حداقل 2 ترم و کمتر از 2 سال در دانشگاه، کالج مدارس فنی و تجاری12

فاکتور تجربه کار ماهرانه

 • تجربه کاری که ادعا نموده اید باید با عنوان شغلی انتخاب شده در پرونده و درخواست شما مرتبط باشد.
 • یکسال تجربه کاری در این برنامه مهاجرتی به معنای 12 ماه تجربه کاری تمام وقت است.

در صورتی که تجربه کاری متقاضی طی 5 سال قبل از تاریخ ارسال درخواست باشد:

تجربه کاریامتیاز
5 سال10
4 سال8
3 سال6
2 سال4
1 سال2

در صورتی که تجربه کاری کاندیدا بین 6 تا 10 سال قبل از تاریخ ارسال درخواست متقاضی باشد:

تجربه کاری امتیاز
5 سال5
4 سال4
3 سال3
2 سال2
کمتر از یکسال0

فاکتور توانایی و مهارت زبان

شما می توانید به وسیله وب سایت رسمی IRCC نمرات مدارک زبان IELTS ، CELPIP و یا TEF خود را به معیار زبان کانادایی یا همان CLB 4 تا CLB 10 تبدیل کنید.

نمره زبانامتیاز
نمره CLB 8 یا بالاتر20
نمره CLB 718
نمره CLB 616
نمره CLB 514
نمره CLB 412
فردی با توانایی مکالمه به زبان انگلیسی و یا فرانسوی بدون مدرک معتبر زبان0

فاکتور سن متقاضی

سن متقاضیامتیاز
زیر 18 سال0
18 تا 21 سال8
22 تا 34 سال12
35 تا 45 سال10
46 تا 50 سال8
بالای 50 سال0

حداکثر امتیاز برای فاکتورهای اشاره شده در بالا 70 امتیاز است.

فاکتور ارتباط با بازار کار ساسکاچوان و تطبیق پذیری

بنابر قوانین دولتی و استانی کانادا، در صورت برخورداری از ارتباط اجتماعی قوی در بازار کار ساسکاچوان، امتیازهایی برای شما در نظر گرفته شده است. داشتن این فاکتور نشان دهنده این موضوع است که متقاضی توانایی استقرار و ایجاد اوضاع مالی پیروز در استان ساسکاچوان به عنوان یک مقیم دائم را خواهد داشت.

امتیاز زیر تنها برای زیردسته پیشنهاد شغلی در کانادا است:

پیشنهاد شغلی حرفه ای از کارفرمایی در استان ساسکاچوان30

امتیازهای زیر تنها برای زیردسته مشاغل پرتقاضا OID و اکسپرس اینتری ساسکاچوان است:

اقوام و فامیل نزدیک در ساسکاچوان(اگر شما و یا همسرتان دارای اقوام و فامیل نظیر والدین، پدربزرگ، مادربزرگ،خواهر ، برادر، خاله،عمه،عمو،دایی و فرزندان آنها، خواهرزاده و برادرزاده در ساسکاچوان باشید که دارای شهروندی و اقامت دائم کانادا و ساکن استان ساسکاچوان هستند، امتیاز به شما تعلق خواهد گرفت. اعضای خانواده در ساسکاچوان باید واجدشرایط عنوان Required Documents برای زیرگروه ISW باشند.20
تجربه کاری قبلی در ساسکاچوان(حداقل 12 ماه کار در 5 سال گذشته با استفاده از مجوز کار معتبر)5
تجربه دانشجویی قبلی در ساسکچوان(حداقل یکسال تحصیلی کامل در یک موسسه آموزشی معتبر مقطع post-secondary در استان ساسکاچوان با استفاده از یک مجوز تحصیل معتبر)5

حداکثر امتیازهای کسب شده برای فاکتورهای مذکور 30 امتیاز است و در مجموع حداکثر امتیازهای فاکتورهای جدول ارزیابی و امتیازبندی اسکیل ورکر ساسکاچوان 100 امتیاز خواهد بود.

با توجه به اطلاعات اشاره شده در رابطه با اسکیل ورکر کانادا و طرح نامزدی استان ساسکاچوان، شما می توانید در صورت برخورداری از صلاحیت و شرایط لازم و رسیدن به حدنصاب امتیازهای مورداحتیاج، برای مهاجرت کاری به این کشور اقدام کنید.

منبع: نیلگام

به "جدول امتیاز بندی اسکیل ورکر ساسکاچوان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جدول امتیاز بندی اسکیل ورکر ساسکاچوان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید