سهم متفاوت آزاد و فرنگی کاران از یک قانون، چالش انتخاب یا انتصاب!

به گزارش هوای اصفهان، سالهاست کشتی ایران با تمام فراز و نشیب های مختلف با موضوعی دست به گریبان است که هنوز نتوانسته نظر کلی اهالی کشتی و مدعیان تیم ملی را جلب کند. فرایند انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی سالهای متمادی است به نوعی چالش برای مسئولان فدراسیون و مدعیان تیم ملی بدل شده و متولیان کشتی در ادوار مختلف هنوز نتوانسته اند برنامه ای را بطور قاطع، تدوین و اجرایی نمایند.

سهم متفاوت آزاد و فرنگی کاران از یک قانون، چالش انتخاب یا انتصاب!

قانونی که هیچگاه بطور کامل اجرا نشد

نحوه انتخاب ترکیب تیم های ملی در زمان ریاست فدراسیون کشتی توسط رسول خادم هم به بحثی پرچالش و حاشیه ای تبدیل شده بود که البته این مساله با تدوین و تصویب فرایند انتخابی تیم های ملی تا حدی تعیین شد. در سال هایی که خادم در راس امور کشتی قرار داشت، سعی کرد همه چیز را طبق همین روال پیش ببرد و فرایند انتخابی را همچون یک قانون لازم الاجرا در بدنه مدیریتی و اجرایی فدراسیون کشتی جا بیاندازد.

فرایند انتخابی در آن موقع همچون یک قانون در روال امور تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نهاده شد و با وجود تبعات مختلفی که در پی داشت، لازم الاجرا خوانده شد. این فرایند از همان ابتدا، منتقدان و موافقان زیادی داشت و در عمل نشان داد نمی توان این قانون را بطور صد درصد در تمامی مفاد و مصوباتش اجرا کرد. نتیجه گرایی متولیان ورزش و انتظار بالای مردم از تیم های ملی و ستارگان کشتی برای کسب بهترین نتایج در میادین آسیایی، جهانی و المپیک باعث شده بود متولیان فدراسیون خواسته یا ناخواسته چشم خود را به روی اجرای دقیق فرایند ببندند و گاهی اوقات با مصلحت و دوراندیشی دست به انتصاب بزنند.

استارت انتخابی تیم ملی با تعویق المپیک

به هر حال داستان فرایند انتخابی تیم ملی به عنوان یادگار فدراسیون تحت ریاست رسول خادم، هر چه بود به سرانجام رسید و از سال گذشته فصل جدیدی در مدیریت فدراسیون کشتی شروع شد. اواسط سال قبل که علیرضا دبیر سکان ریاست فدراسیون کشتی را در دست گرفت، زمان زیادی تا حضور در المپیک نبود و طبیعتاً با توجه به این محدودیت تا المپیک 2020 توکیو، هیچکس از فدراسیون کشتی توقع فتح الفتوح در این میدان عظیم را نداشت. همه می دانستند متولیانی که تازه به گود مدیریت پای گذاشتند نمی توانند در این بازه زمانی محدود به تمامی امور رسیدگی نمایند و باید در بعضی موارد به آنان فرصت کافی دارد.

یکی از همین امور، بحث فرایند رقابتهای انتخابی تیم ملی بود که طبیعتاً با توجه به محدودیت زمانی تا المپیک باید به فدراسیون کشتی فرصت برنامه ریزی و اجرای طرحی به عنوان فرایند انتخابی تیم ملی داده می شد. متولیان فدراسیون هم با توجه به این توجیه منطقی تصمیم گرفتند اختیار انتخاب ترکیب تیم ملی را تا المپیک به سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی واگذار نمایند تا ملی پوشان در طول اردوهای آماده سازی و حضور میادین تدارکاتی رسمی داخلی و خارجی در ترکیب تیم ملی قرار گیرند.

اما این تصمیم نیز عمر چندانی نداشت و شیوع ویروس کرونا همه چیز را تغییر داد. تعطیلی اردوهای تیم ملی، لغو مسابقات گزینشی و در نهایت تعویق بازی های المپیک باعث شد، یک فرصت یکسال و نیمه نصیب فدراسیون کشتی گردد تا بتواند در این زمان نسبتاً مناسب، بسیاری از برنامه های معوقه و در نظر گرفته خود را تدوین و اجرایی کند. هر چند که تعطیلی تمامی رویدادهای کشتی، چند ماه از این زمان ایجاد شده تا المپیک را بی اثر می نماید اما هنوز این امکان وجود دارد تا بعضی از برنامه های مد نظر از جمله رقابتهای انتخابی در همین مقطع زمانی اجرایی گردد. این شد که پرونده فرایند انتخاب تیم ملی دوباره باز شد و فدراسیون کشتی را وارد یک چالش قدیمی کرد.

از کشتی آزاد اصرار و از کشتی فرنگی انکار!

محسن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی آزاد جزو نخستین افرادی بود که از حلقه مدیریت کشتی به این مساله اشاره و اعلام نمود بزودی بسته ویژه ای برای انتخاب تیم های ملی تدوین و اجرایی خواهد شد. متعاقب این موضوع محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی هم صراحتاً به تدوین چنین برنامه ای اشاره نمود و از جلسه ای اطلاع داد که بزودی در همین رابطه با حضور رئیس فدراسیون و سرمربیان تیم هایی ملی تشکیل می گردد. جلسه ای که گویا قرار است طی روزهای آینده برگزار و فرایند انتخابی تیم ملی با طرحی جدید و متفاوت با گذشته، تدوین و منتشر گردد.

اما هنوز این پکیج انتخابی تدوین و نهایی نشده که اظهارات متفاوت اعضای کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، احتمال تکرار اتفاقات سالهای گذشته را تداعی می نماید. سال هایی که بعضی از سرمربیان تیم ملی حاضر به تمکین از قوانین فرایند انتخابی نبودند و همیشه بر انتصاب به جای انتخاب پافشاری می کردند.

در آن سال ها رسول خادم به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد به هر شکل ممکن حاضر به رعایت فرایند انتخابی بود و حتی به قیمت خط زدن بعضی از ستاره های کشتی آزاد هم که شده، پای فرایند و اجرایی دقیق آن ایستاد. او حتی تبعات منفی این فرایند را هم قبول کرد و شدیدترین نقدها را هم به جان خرید. از سوی دیگر بودند سرمربیان دیگری همچون محمد بنا که با تکیه بر کارنامه طلایی خود در میادین مختلف جهانی و المپیک، همچنان با فرایند انتخابی مخالف و همچنان معتقد بودند یک سرمربی می تواند با شناختی که از توان کشتی گیرانش دارد، با انجام انتصاب به جای انتخاب، دست به چیدمان تیم ملی بزند.

حال با توجه به این پیشینه و اظهارات اخیر محسن کاوه و محمد بنا می توان حدس زد اتفاقات آن سال ها در حال تکرار است. در روزهایی که صحبت از تدوین پکیج جدید انتخابی تیم ملی به میان آمده، دوباره مجادله انتخاب بهتر است یا انتصاب، مطرح شده و این موضوع را از همین ابتدا وارد یک چالش نموده است.

شروع چالش در قانونی که هنوز تدوین نشده است

محسن کاوه مدیر فنی تیم ملی کشتی آزاد به تازگی در این خصوص گفته طرحی وجود دارد که باید بیشتر در موردش فکر کرد و تا زمانی هم که این طرح نهایی نگردد، نمی توان در موردش با قطعیت صحبت کرد، ولی طبیعتاً وقتی این طرح اجرا گردد، کشتی گیران به حقشان خواهند رسید. کاوه با این اظهارات نشان داد کاملاً موافق فرایند انتخابی است و در صورت نهایی شدن این طرح، مسئله ای با ارنج تیم ملی به وسیله پکیج انتخابی ندارد.

اما از سوی دیگر محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نظر دیگری دارد. وی به تازگی در این خصوص صراحتاً اعلام نمود: فدراسیون کشتی فرآیندی را تدوین نموده و می خواهد این موضوع را ثبت کند، اما از این مدل فرآیندها در گذشته هم وجود داشته که به اعتقاد من نباید به هیچ صورتی این موضوع جزو احکام مطلق باشند. با این شرایط خاص نمی توان اکنون حرفی زد و باید در زمان مناسب و به اقتضای شرایط تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنیم.

محمد بنا معتقد است پس از بازی های المپیک سال آینده می توان با نظر تمام سرمربیان و براساس شرایط و تبصره ها احکام متغیر داشته باشیم. به نظر او احکام مطلق را نمی توان تغییر داد، اما احکام متغیر را می توان با کمی تغییر و به مصلحت شرایط اجرا کرد.

بدین ترتیب می توان پیش بینی کرد اگر پکیج انتخابی تیم ملی هم در روزهای آینده تدوین و نهایی گردد، باز این فرنگی کاران خواهند بود که سهم کمتری نسبت به آزادکاران از فواید پکیج انتخابی خواهند داشت، چراکه محمد بنا با توجه به تفکرات همیشگی اش در مقایسه با محسن کاوه و همکارانش در کشتی آزاد، اعتقاد چندانی به فرایند انتخابی تیم ملی ندارد. در نتیجه شاید تدوین پکیج انتخابی وعده داده شده از سوی فدراسیون کشتی هم نتواند هیچگاه این چالش قدیمی را رفع سازد و ترکیب تیم های ملی را بطور دقیق و صدردرصدی به وسیله رقابتهای انتخابی شکل دهد.

منبع: خبرگزاری مهر

به "سهم متفاوت آزاد و فرنگی کاران از یک قانون، چالش انتخاب یا انتصاب!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سهم متفاوت آزاد و فرنگی کاران از یک قانون، چالش انتخاب یا انتصاب!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید